Načítání...

Darováno 1 168 024 Kč

Z celkové pořizovací částky 900 000 Kč.
Bližší informace na transparentním účtě.

Nové zvony

Zvonárna Rduch

Termín odlévání zvonů byl stanoven na 7. srpna 2020 ve 12 hodin v dílně firmy Jana Felczyňského. Po žehnací modlitbě slévači zahájili samotné lití dvou zvonů, menšího 200kg těžkého sv. Jana Pavla II. a 500kg těžkého sv. Václava. Vše proběhlo bez komplikací a za několik málo minut bylo hotovo. Odlité zvony musely pár dnů čekat, než zcela vychladly. Poté byly vyňaty z formy, očištěny a následně broušeny a leštěny.

Dne 7. září diecézní kampanolog provedl v Polsku kolaudaci obou zvonů a nic nebránilo jejich převzetí. Do Nového Veselí byly zvony dovezeny v úterý 8. září. Nyní jsou v kostele vystaveny a na pouť sv. Václava by mělo dojít k jejich požehnání brněnským pomocným biskupem Pavlem Konzbulem. Poté by měla v brzké době proběhnout jejich instalace na věž – předpokládaný termín je úterý 20. října před polednem.

Ve fotogalerii je možné prohlédnout fotografie z výroby nových zvonů.

Vize

Nové zvony

U rodinné firmy Rduch, která sídlí v Polsku v Rybnikách severně od Ostravy, máme objednané 2 zvony. Jejich ladění (a tím i hmotnost), stanovil diecézní kampanolog Mgr. Petr Janda:
  • 500 kg – tón A 1 – tradičně pojmenován dle patrona kostela, sv. Václav.
  • 220 kg – tón D 2 – ve veřejné anketě bylo pro zvon vybrané jméno sv. Jan Pavel II., současně připomíná i sv. Zdislavu a sv. Jana Sarkandera.

Předpokládané náklady na výrobu nových zvonů jsou více než půl miliónu korun. Dále bude třeba uhradit elektrický pohon pro všechny zvony, pro stávající zvon Panna Maria vykovat nové srdce a zhotovit nový závěs, protože po válce se šetřilo na všem a současný litinový není dobré řešení.

Cenová nabídka

Níže jsou uvedené hlavní položky a jejich orientační cena. Předpokládáme celkové výdaje ve výši 900 000 Kč. V případě, že konečná částka na účtu bude vyšší než skutečné výdaje, budou tyto dary využity na úpravy interiéru věže – renovace schodů, nová zábradlí, oprava podlah a omítek.

  • 550 000 Kč – 2 nové zvony
  • 250 000 Kč – montáž zvonů, automatické zvonění, odbíjení hodin
  • 100 000 Kč – jeřáb a další pomocné práce

Římskokatolická farnost Nové Veselí prosí o příspěvky na pokrytí těchto nákladů – ty je možné poskytnout buď osobním předáním či posláním daru na účet 2101341225/2010.

Děkujeme upřímným křesťanským Pán Bůh zaplať.

Současnost

Pohled z kostelni věže

Zvony

V současné době jsou ve zvonici novoveselského kostela zvony dva.

Jeden pojmenovaný Ave Maria, vyrobený během léta 1947 První moravskou zvonárnou v Brně Husovicích. Váha zvonu je 280 kg, ladění C2.

Druhý - Umíráček, pochází z roku 1832, kdy byl po požáru ulit z původní zvonoviny v pražské zvonařské dílně.

Fotogalerie

Stručná historie

První zmínka

16. století

V původním kostele svatého Václava, který stával na dnešním starém hřbitově, byly čtyři zvony.

V dostupných pramenech jsou blíže popsány dva. Zvon s nápisem Ave Maria Gratia plena (Zdrávas Maria milosti plná) vážící 560 kg byl pořízen roku 1520. Druhý zvon s nápisem Si sivimus sive morimur (Ať žijeme či umíráme) o váze 450 kg byl údajně odlitý přímo v Novém Veselí.

Postaven nový kostel

rok 1757

Byl dostavěn současný kostel zasvěcený opět svatému Václavu. Do věže nového kostela byly přeneseny všechny čtyři zvony z kostela starého.

Požár

24. července 1831

Tohoto dne došlo k velkému ničivému požáru městečka, během kterého byly všechny zvony roztaveny. Následujícího roku byly z původní zvonoviny ulité nové zvony Václav (670 kg), Salvator (330 kg), Florián (153kg) a Umíráček (16 kg), které byly vráceny do věže kostela.

Důsledky 1. světové války

1914-1925

Období světových válek byla pro zvony fatální – roku 1917 byly zrekvírovány zvony Václav a Florián na válečné účely.

Díky sbírce občanů mohly být roku 1925 pořízeny dva nové zvony. Větší z nich byl pojmenový opět po patronu sv. Václavu (530 kg) a menší dostal jméno Jan Nepomucký (210 kg).

Důsledky 2. světové války

1938-1989

Roku 1943 opět proběhla pro válečné potřeby rekvizice velkých zvonů Václav, Salvator a Jan Nepomucký. Ve zvonici nám zůstal pouze zvon Umíráček, ke kterému byl roku 1947 pořízen menší zvon Ave Maria (280 kg).

Pokusy o doplnění velkých zvonů proběhly za dob komunismu několikrát, ovšem doba této snaze nepřála. Všechny pokusy byly neúspěšné.

Porevoluční doba

1989-dnes

V 90. letech minulého století myšlenka na pořízení nových zvonů znovu ožila a za P. Miroslava Kazíka získala reálné obrysy – byl zpracován nový projekt s cenovou kalkulací.

Zároveň se spontánně začaly scházet peněžní prostředky. Jeho nástupce P. Jan Peňáz založil transparentní účet, kam byla převedena doposud vybraná částka 235 000 Kč.

Na počátku roku 2020 byla pro tento projekt oslovena rodinná firma Rduch.

Kontakt

Římskokatolická fara
V Ulici 91
592 14 Nové Veselí

Mons. Jan Peňáz
+420 736 52 92 21

Kontaktní formulář

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či nápadů nás neváhejte kontaktovat. Ať už přímo nebo přes tento formulář.